Oficjalna strona Szkoły Podstawowej nr 52 w Krakowie im. Marii Dąbrowskiej

Historia szkoły

HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 52 W PIGUŁCE

 • 15.06.1982 Akt powołania szkoły wydany przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Krakowie.
 • 01.09.1982 Pod dyrekcją p. mgr Zdzisławy Rejek zaczęła działalność Szkoła Podstawowa Nr 52, w 22 klasach uczyło się około 600 uczniów w budynku SP nr 143.
 • 09.02.1983 Pierwszy dzień nauki w nowym budynku szkoły.
 • 12.1983 Oddanie do użytku segmentu administracyjnego z biblioteką, świetlicą i stołówką.
 • 20.02.1984 Otwarcie stołówki szkolnej.
 • 09.1984 Rozpoczęło działalność Ognisko Pracy Pozaszkolnej.
 • 29.04.1985 Oddanie do użytku sali gimnastycznej
 • 01.09.1985 Dyrektorem szkoły została pani mgr Maria Smoleń. Oddano do użytku ostatni segment szkoły.
 • 25.04.1986 Zakładem opiekuńczym szkoły został „Budostal 5”.
 • 07.06.1986 Wręczenie sztandaru szkoły ufundowanego przez Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych Politechniki Krakowskiej.
 • 01.09.1986 W 81 klasach i 4 oddziałach zerówki uczyło się 2470 dzieci.
 • 05.1988 Przy Klubie Przyjaźni Amicus powstał Klub Absolwenta.
 • 13.10.1989 Odsłonięcie pomnika Marii Dąbrowskiej.
 • 09.1990 Podział szkoły na 7 zespołów. Powrót religii do szkoły.
 • 06.1991 Powstała Rada Szkoły złożona z przedstawicieli nauczycieli, rodziców i uczniów.
 • 09.1991 Podział Szkoły na 4 zespoły. 20-22 klas każdy z 1 wicedyrektorem na czele.
 • 11.04.1994 Malowanie pasa startowego: „Nasz Ślad na Ziemi” dzieci dzieciom” – 2000 dzieci namalowało obraz o powierzchni 11 tys. m2. Certyfikat Guiness Book of Records
 • 27.04.1994 Pierwsze egzaminy do XXX LO. Przekształcenie SP nr 52 w ZSO nr 14.
 • 30.01.1995 Powołanie fundacji na Rzecz Pomocy Szkole Podstawowej nr 52.
 • 01.09.1995 Dyrektorem ZSO nr 14 została mgr inż. Maria Dobrowolska.
 • 15.09.1995 Zarząd Dzielnicy 14 przekazał pod opiekę młodzieży park na os. Dywizjonu 303.
 • 01.09.1999 Oddzielenie SP Nr 52 od ZSO nr 14. Dyrektorem została pani mgr Wiesława Maczek-Hurlak. Sześcioklasowa Szkoła Podstawowa (reforma oświaty).
 • 06.2000 Szkołę opuszczają ostatnie klasy ósme.
 • 01.09.2002 W 14 oddziałach uczy się 321 uczniów
 • 11.10.2002 Jubileusz XX-lecia naszej szkoły
 • 20.11.2002 Otwarcie pracowni komputerowej
 • 09. 2003 Otrzymanie Certyfikatu „Szkoły z klasą”
 • 09.06.2003 Przyznanie naszej szkole Certyfikatu przynależności do Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
 • 18.06.2003 Uroczyste wręczenie Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.
 • 2005-2008 Utworzenie dwóch pracowni komputerowych i Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej ze środków Unii Europejskiej.
 • 2007/2008 Włączenie się w obchody jubileuszowe 750 lat miasta Krakowa. Realizacja projektu „Siedem wieków patrzy na nas”.
 • 01.09.2008 Powrót do szkoły oddziału sześciolatków.
 • 16.04.2008 Jubileusz XXV-lecia szkoły.
 • 20.06.2008 Otrzymanie Certyfikatu „Szkoła bez przemocy”.
 • 25.042009 Otwarcie na naszym terenie boiska wielofunkcyjnego.
 • 2008/2009 Włączenie się w obchody jubileuszowe 60 lat Nowej Huty. Realizacja projektu „Nowa Huta – dzielnica, w której mieszkam”

„Piękna  TRZYDZIESTOLETNIA”

Każdy jubileusz skłania do refleksji – zwłaszcza, jeśli jest on tak okrągły, jak 30-lecie istnienia szkoły. Przywołujemy wówczas w pamięci minione chwile, wspominamy kolegów (także tych, którzy odeszli już na zawsze…), uczniów,  wspaniale wydarzenia, które tworzyły i wypełniły minione trzydzieści lat.

Do naszej uroczystości przygotowywaliśmy się już od dawna. Snuliśmy plany, pisaliśmy scenariusze.  Wreszcie nadszedł wrzesień. Dni biegły szybko, a nam sprzyjała wczesnojesienna, pogodna aura i towarzyszył wielki optymizm. Wspierali nas przede wszystkim rodzice uczniów, którzy, zarażeni entuzjazmem pracowali razem z nami. Nadszedł 28 września. Punktualnie o 9.00 rozpoczęła się Msza św. pod przewodnictwem Proboszcza Parafii
św. Brata Alberta, ks. Wiesława Macudy. „Trzydziestolatek to człowiek dojrzały, który wie,  czego chce, osiągnął już pewną stabilizację, a jednocześnie jest pełen sił i perspektyw na przyszłość” – takie słowa padły w czasie jubileuszowej homilii, którą wygłosił ks. Łukasz Ślusarczyk. Po uroczystym nabożeństwie wszyscy uczestnicy (zaproszeni Goście, Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie) udali się do  sali gimnastycznej, kiedyś  należącej do SP 52,
a teraz dzielonej z Gimnazjum nr 36 i Liceum nr XXX. Uroczystość otworzyła Pani Dyrektor ZSO nr 14, mgr Ewa Dziekan, gospodarz obiektu, która powitała zebranych,  złożyła życzenia i gratulacje z okazji okrągłej rocznicy Jubilatki – naszej szkoły. Po niej  głos zabrała Pani Dyrektor SP 52, mgr Wiesława Maczek-Hurlak, która po krótkim wprowadzeniu i powitaniu  wręczyła przybyłym okolicznościowe upominki. W dalszej części głos zabrali zaproszeni Goście. W kolejnym punkcie programu wystąpili PIERWSZOKLASIŚCI, którzy po poetyckim spotkaniu z Jesienią złożyli uroczyste ślubowanie na Sztandar Szkoły Podstawowej nr 52. Po tej części uroczystości gospodarze szkoły
i przybyli goście przeszli na teren Szkoły Podstawowej nr 52, aby uczestniczyć w uroczystym otwarciu MULTIMEDIALNEJ PRACOWNI JĘZYKOWEJ. Przecięcia wstęgi dokonali Szacowni Goście: Dyrektor Wydziału Urzędu m. Krakowa, Pan Andrzej Adamczyk; przedstawicielka Kuratorium Oświaty w Krakowie, starszy wizytator – Pani Dorota Skwarek, a także Pani Dyrektor SP 52, Wiesława Maczek-Hurlak. Modlitwę wygłosił i dokonał aktu poświęcenia proboszcz – ks. Wiesław Macuda. Przy ogromnym aplauzie, zwłaszcza dzieci, oglądano nową, w pełni wyposażoną profesjonalnym sprzętem, salę.  Poczęstunek przy kawie, wpis do pamiątkowej księgi oraz rozmowy na temat minionych lat zakończyły pierwszy dzień jubileuszowych uroczystości.

Dalszy ciąg „szkolnego świętowania” miał miejsce 30 września i był pomyślany jako FESTYN RODZINNY. Zależało nam na tym, aby niedzielne popołudnie należało przede wszystkim do naszych uczniów i ich rodzin.
I udało się! Liczne atrakcje, fantastyczne występy i wspaniały nastrój sprawiły, że to popołudnie możemy, z wielką szczerością, określić jako NIEZAPOMNIANE. Na scenie prezentowali się nasi uczniowie, a także młodzież
z Gimnazjum nr 36 i LO  nr XXX, Było „coś dla ciała i coś dla ducha”. Do najciekawszych atrakcji zaliczyć można wspomniane już występy, do których dodać należy cheerleaderki, żonglerów, grupy taneczne, Bum Bum Rurki, bajkę o Czerwonym Kapturku i koncert piosenki w języku angielskim, a także „dmuchańce”, trampolinę, koło fortuny, rodzinne zawody, pokazy strażaków i konkurencje przygotowane przez harcerzy. Na tych, którzy poczuli głód, czekały pachnące kiełbaski z grilla, pyszne pierogi, smakowita grochówka, wyjątkowy bigos, a na deser – lody i wyśmienite ciasta pieczone przez Rodziców. Impreza zakończyła się nastrojowymi piosenkami w wykonaniu uczennic z klasy 6a. Towarzyszyły im najmłodsze dzieciaki, a przy scenie, trzymając się za ręce, pląsali rodzice
i nauczyciele. To był naprawdę udany jubileusz! Mamy nadzieję, że na długo pozostanie w pamięci zarówno uczniów, rodziców, jak i wszystkich uczestniczących w naszym szkolnym Święcie i bawiących się z nami mieszkańców osiedla. BEZ FAŁSZYWEJ SKROMNOŚCI MOŻEMY POWIEDZIEĆ – GRATULUJEMY UDANEJ IMPREZY SOBIE, UCZNIOM I RODZICOM.

Ewa Leśniak

Ważne strony:

unicef

Nasze projekty:

cybernauci unicef starsr starsr starsr wspolpraca

Partnerzy szkoły:

gim36 30lo p_dzielnica harcerze baner1a-1-e1515336938364

Nasze certyfikaty

zdrowie zdrowie zdrowie