Oficjalna strona Szkoły Podstawowej nr 52 w Krakowie im. Marii Dąbrowskiej

Kadra pedagogiczna

NAUCZYCIELE

Szkoła liczy obecnie 305 uczniów, uczących się w klasach 0 – VII.

Grono pedagogiczne naszej placówki składa się z 30 nauczycieli.

Szkołą Podstawową nr 52 kieruje Pani Dyrektor – mgr Wiesława Maczek – Hurlak.

Dyrektor

mgr Wiesława Maczek-Hurlak dyrektor@sp52.krakow.pl

Z-ca dyrektora

mgr Ewa Wiśniewska e.wisniewska@sp52.krakow.pl

Pedagog

mgr Ewa Leśniak e.lesniak@sp52.krakow.pl

Biblioteka

mgr Joanna Kwaśny j.kwasny@sp52.krakow.pl

Język polski

mgr Ewa Wiśniewska
mgr Ewa Leśniak
mgr Łukasz Jarmołowicz
e.wisniewska@sp52.krakow.pl
e
.lesniak@sp52.krakow.pl
l.jarmolowicz@sp52.krakow.pl

Język angielski

mgr Anna Skwirzyńska
mgr Małgorzata Regucka
a.skwirzynska@sp52.krakow.pl
m.regucka@sp52.krakow.pl

Język hiszpański

mgr Barbara Hamala b.hamala@sp52.krakow.pl

Historia

mgr Małgorzata Mendel-Zarzycka m.zarzycka@sp52.krakow.pl

Przyroda
Geografia

mgr Hanna Krawczyk h.krawczyk@sp52.krakow.pl

Matematyka

mgr Halina Woźniak
mgr Katarzyna Bielecka
mgr Małgorzata Kaczmarska
h.wozniak@sp52.krakow.pl
k.bielecka@sp52.krakow.pl
m.kaczmarska@sp52.krakow.pl

Fizyka

mgr Małgorzata Kaczmarska m.kaczmarska@sp52.krakow.pl
Biologia
Chemia
mgr Barbara Czekańska b.czekanska@sp52.krakow.pl

Informatyka

mgr Łukasz Anklewicz  l.anklewicz@sp52.krakow.pl

Plastyka

mgr Łukasz Bieniek  l.bieniek@sp52.krakow.pl

Muzyka

mgr Grzegorz Bąk g.bak@sp52.krakow.pl

Technika

mgr Mirosław Cupiał m.cupial@sp52.krakow.pl

Religia

mgr ks Łukasz Ślusarczyk
mgr ks Kamil Gołuszka
l.slusarczyk@sp52.krakow.pl
k.goluszka@sp52.krakow.pl

Kultura fizyczna

mgr Danuta Niziołek
mgr Tomasz Grabski
d.niziolek@sp52.krakow.pl
t.grabski@sp52.krakow.pl

Nauczanie zintegrowane

mgr Halina Saładyga
mgr Bogumiła Zając
mgr Marzena Stankiewicz
mgr Magdalena Kiełpińska
mgr Małgorzata Wójcik-Koza
mgr Monika Wieloch
mgr Joanna Kwaśny
h.saladyga@sp52.krakow.pl
b.zajac@sp52.krakow.pl
m.stankiewicz@sp52.krakow.p
m.kielpinska@sp52.krakow,pl
m.wojcik-koza@sp52.krakow.pl
m.wieloch@sp52.krakow.pl
j.kwasny@sp52.krakow.pl

Odział przedszkolny

mgr Ewa Szewczyk  e.szewczyk@sp52.krakow.pl

Świetlica

mgr Małgorzata Mendel-Zarzycka
mgr Łukasz Jarmołowicz
mgr Elżbieta Szostak
mgr Barbara Czekańska
Klasa Ilość
uczniów
           Wychowawca Sala
 0 a 24 mgr Agnieszka Słupska 29
I a 19 mgr Bogumiła Zając 52
I b 20 mgr Małgorzata Wójck-Koza 53
I c 20 mgr Magdalena Kiełpińska 50
II a 22 mgr Marzena Stankiewicz 51
II b 22 mgr Joanna Kwaśny 42
III a 19 mgr Halina Saładyga 39
III b 25 mgr Monika Wieloch 38
IV a 18 mgr Łukasz Jarmołowicz
IV b 18 mgr Ewa Leśniak
IV c 18 mgr Katarzyna Bielecka
V a 32 mgr Małgorzata Mendel-Zarzycka 28
VI a 19 mgr Ewa Wiśniewska 40
VII a 26 mgr Danuta Niziołek 41

Ważne strony:

unicef

Nasze projekty:

unicef starsr starsr starsr wspolpraca

Partnerzy szkoły:

gim36 30lo p_dzielnica harcerze zdrowie

Nasze certyfikaty

zdrowie zdrowie zdrowie