Oficjalna strona Szkoły Podstawowej nr 52 w Krakowie im. Marii Dąbrowskiej

Ogłoszenia

Informacja dla rodziców – świetlica szkolna

1)  Świetlica szkolna zaprasza dzieci z klas 0-3 w następujących godzinach:
poniedziałek  – godz. 6.45-8.00
wtorek – godz. 6.45-8.45
środa – 6.45-8.45
czwartek – 6.45-8.00
piątek – 6.45-8.00
oraz codziennie po zajęciach lekcyjnych,  do godz.17.00.

2)  Zapisy dzieci do świetlicy:
*
w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, 4 września – w godz. 10.00-12.00

od 5 do 15 wrześniaw godz. pracy świetlicy.

 3)  Zebranie informacyjne dla rodziców odbędzie się  7 września o godz. 16.30 w świetlicy ( sala 49, II piętro).

4)  Informujemy,  że dzieci będą mogły spożywać  obiady w stołówce Zespołu Szkół Ogólnokształcących  nr 14 pod opieką nauczycieli ze świetlicy. Sprzedażą bloczków obiadowych oraz ewentualnymi ich zwrotami zajmuje się sklepik szkolny znajdujący się przy ZSO nr 14. Koszt obiadu wynosi 10 zł.

 

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

    Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 52 w Krakowie informuje, że inauguracja roku szkolnego 2017/2018 nastąpi w poniedziałek, 4 września 2017 r. o godz. 9.00 Mszą św. w Kościele św. Brata Alberta, os. Dywizjonu 303.
Po nabożeństwie, o godz. 10.15, odbędą się spotkania uczniów z Wychowawcami – według następującego harmonogramu:

kl. 0 – mgr Ewa Szewczyk, s. 29
kl. 1a – mgr Bogumiła Zając, s. 52
kl. 1b – mgr Małgorzata Wójcik – Koza, s. 53
kl. 1c – mgr Magdalena Kiełpińska, s. 50

Uwaga!
Uczniowie kl. 0, 1a, 1b i 1c spotykają się z Panią Dyrektor  i Wychowawcami (parter).

kl. 2a – mgr Marzena Stankiewicz, s.51
kl. 2b – mgr Joanna Kwaśny, s. 42
kl. 3a – mgr Halina Saładyga, s. 39 (klasa wyjeżdża na „zieloną szkołę”; uczniowie, którzy nie uczestniczą w wyjeździe, dołączają do kl. 3b)
kl. 3b – mgr Monika Wieloch, s. 38
kl. 4a – mgr Łukasz Jarmołowicz, s. 4b
kl. 4b – mgr Ewa Leśniak, s. 41
kl. 4c – mgr Katarzyna Bielecka, s. 27

kl. 5a – mgr Małgorzata Mendel – Zarzycka, s. 28
kl. 6a – mgr Ewa Wiśniewska, s. 40
kl. 7a – mgr Danuta Niziołek, świetlica

 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA DLA DZIECI Z WADAMI POSTAWY

(WIEK UCZESTNIKÓW: 7, 8, 9 LAT)

Kierownik Działu Gimnastyki Korekcyjnej w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym – p. Ilona Barańska – informuje, że od 1 września w obiekcie Międzyszkolnego Basenu Pływackiego w Nowej Hucie, os. Kolorowe 29, odbywać się będą zajęcia korekcyjne dla dzieci z wadami postawy (wiek uczestników: 7, 8, 9 lat). Ćwiczenia w sali gimnastycznej i pływalni planowane są raz w tygodniu od poniedziałku do piątku, w godzinach popołudniowych. 

Rodziców zainteresowanych ta ofertą zachęcamy do kontaktu z instruktorami Działu Gimnastyki Korekcyjnej, którzy udzielają informacji od 28.08. do 1.09. w godz. 10.00 do 14.00 pod numerem telefonu 12-644 59 39 lub mailowo: lasiewicz@ksos.pl

Zapisy możliwe będą od 1 września od godz. 16.00 wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem www.zapisy.ksos.pl 

Szczegóły na temat organizacji, harmonogramu, regulaminów itp. od sierpnia na stronie www.ksos.pl (zakładka Nowa Huta).

II CZĘŚĆ AKCJI „LATO W SZKOLE”
(21.08.2017 R. – 25.08.2017 R.)

Przypominamy Rodzicom, którzy zapisali swoje dzieci na „Lato w szkole”, że druga część akcji odbywa się w dniach 21-25.08.17, w godzinach od 8.00 do 14.00. Prosimy o punktualne przyprowadzanie i odbieranie dzieci.

Sierpniowe zajęcia odbywają się pod hasłem „Śladami słynnych krakowian”.

Szczegółowy plan:

Poniedziałek, 21.08. – dzień ze Stanisławem Lemem – wyjście do Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema. Udział w warsztatach „Fizyka balonika” (koszt około 8 zł)

Wtorek, 22.08. – dzień lotników Dywizjonu 303 – wyjście do Muzeum Lotnictwa. Udział w lekcji muzealnej „Bitwa o Anglię” (koszt około 8 zł)

Środa, 23.08. – dzień Jana Pawła II – spacer po Starym Mieście – poszukiwanie miejsc związanych z Janem Pawłem II.

Czwartek, 24.08. – dzień Jana Matejki – udział w lekcji muzealnej „Co ja zrobię z tej twarzy? – zabawy z portretem” w Domu Matejki (koszt 10 zł)

Piątek, 25.08. – dzień Andrzeja Wajdy – wyjście do kina na zaproponowany przez dzieci film (koszt około 20 zł).

Prosimy o wpłatę całej kwoty (46 zł) w pierwszym dniu zajęć. W razie nieobecności dziecka w danym dniu, pieniądze zostaną zwrócone. Prosimy o zaopatrzenie dzieci w odpowiednią ilość napojów, jedzenia na drugie śniadanie, nakrycie głowy i 4 bilety dwudziestominutowe.

Opiekę nad grupami sprawują p. Halina Saładyga, p. Anna Skwirzyńska i p. Łukasz Jarmołowicz.

STRÓJ GALOWY

Przypominamy, że od 1 września 2017 r. krawat z logo szkoły stanowić będzie obowiązkowy element stroju galowego każdego ucznia. Osoby, które jeszcze go nie nabyły lub nie wpłaciły 25 zł na jego zakup, proszone są o uregulowanie należności w sekretariacie (czynny od 8.00 do 14.00). Czas oczekiwania na realizację zamówienia wynosi prawie 2 miesiące, prosimy zatem o cierpliwość.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły (12-648 09 15)

 

 Info_smogowe

 

************************************************************

Wykaz zawartych umów najmu, dzierżawy, użyczenia dotyczących udostępnienia powierzchni i pomieszczeń

PRZEKAŻMY 1% NA NASZĄ SZKOŁĘ!

Numer KRS 0000052078       

Cel szczegółowy 1% – 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 52 w Krakowie

Podjęcie nauki w szkole to bardzo ważny moment w życiu każdego dziecka. Chcąc zapewnić naszym przyszłym uczniom szybką adaptację do nowych warunków i łagodne przejście z przedszkola do szkoły, zapraszamy wszystkie dzieci 6- i 7-letnie wraz z Rodzicami na

DZIEŃ OTWARTY

4 marca 2017 r. o godzinie 11.00 

22 kwietnia 2017 r. o godzinie 11.00. (zapisy)

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2016/2017

https://synergia.librus.pl/podreczniki_szkolne/2888c803101611e38caed4ae52a0afd4

Szanowni Państwo,
dzięki zmianom wprowadzonym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811), w roku szkolnym 2017/2018, uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej  uzyskali prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

Dodatkowe informacje dotyczące dystrybucji podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkoły podstawowej zostaną podane w późniejszym terminie.

 

 

Rachunek bankowy za uszkodzenie, zniszczenie
podręcznika przekazanego uczniom I-III SP

 W nawiązaniu do komunikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej z 19 maja 2017 r. (komunikat https://men.gov.pl/zycie-szkoly/program-darmowy-podrecznik/podrecznik-dla-klas-i-iii/informacja-w-sprawie-zwrotu-kwoty-za-uszkodzenie-zniszczenie-lub-niezwrocenie-podrecznika-lub-materialu-edukacyjnego-przekazanego-uczniom-szkoly-podstawowej.html) dotyczącego zwrotu kwoty za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie podręcznika lub materiału edukacyjnego przekazanego uczniom klas I, II i III szkoły podstawowej informujemy, że rodzic/opiekun prawny ucznia powinien dokonać ww. zwrotu na rachunek bieżący Szkoły Podstawowej nr 52 PKO BP 14102028920000510205906484 , a szkoła powinna przekazać na rachunek bieżący budżetu nr 77 1020 2892 0000 5602 0590 0255.

W przypadku podręczników do klasy I, II i III, zapewnionego przez Ministra Edukacji Narodowej, kwota zwrotu nie powinna przekroczyć:

 • 4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza” do klasy I szkoły podstawowej;
 • 4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II szkoły podstawowej;
 • 2,35 zł za każdą z dziesięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy III szkoły podstawowej

 

Jak załatwić sprawę?

1. Zapisanie do szkoły ucznia klasy II – VI.

Do klasy programowo wyższej (II-VI) przyjmuje się ucznia na podstawie:

 • świadectwa ukończenia klasy programowo niższej

Ucznia powracającego z zagranicy przyjmuje się na podstawie:

 • świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

2. Odroczenie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego.

W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dzieci obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. W takim przypadku rodzice lub prawni opiekunowie powinni:

 • złożyć do dyrektora szkoły w obwodzie której dziecko mieszka uzasadniony wniosek z prośbą o odroczenie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego,

 • przedstawić opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły.

3. Duplikat legitymacji szkolnej

W przypadku utraty lub zniszczenia legitymacji szkolnej należy zgłosić ten fakt w sekretariacie szkoły.

Do wyrobienia duplikatu należy:

 • złożyć podpisane zdjęcie (nazwisko i imię, datę urodzenia, adres),
 • wnieść na wskazane konto opłatę w wysokości 9 zł.  (Rachunek Wydzielony SP52;  nr konta: 89102028920000510205906492- (PKO BP) Rachunek WRD SP 52
 • okazać dowód wpłaty

Odbiór duplikatu legitymacji w uzgodnionym terminie w sekretariacie szkoły.

4. Duplikat świadectwa

W przypadku utraty lub zniszczenia świadectwa szkolnego w celu uzyskania jego duplikatu należy:

 • złożyć w sekretariacie podanie o wydanie duplikatu świadectwa z określeniem rodzaju świadectwa (ukończenia szkoły, klasy) i roku ukończenia szkoły lub klasy
 • wnieść na wskazane konto opłatę w wysokości: 26 zł.
  89102028920000510205906492- (PKO BP) Rachunek WRD SP 52
 • okazać dowód wpłaty

Odbiór duplikatu świadectwa w sekretariacie szkoły w terminie do 14 dni roboczych.

SKO

Szanowni Państwo.

Uczniowie klas 6, którzy ukończyli 13 rok życia i biorą udział w akcji SKO, powinni dokonać zamknięcia lokaty, ponieważ środki na niej zgromadzone nie będą już oprocentowane po dniu 13 urodzin. W tym celu należy pobrać u szkolnego koordynatora SKO  Hanny Krawczyk formularz zamknięcia lokaty, wypełnić go   (rodzice) i oddać z powrotem do opiekuna SKO. Dalsze dyspozycje (wypłata środków, założenie nowej lokaty ) odbywać się będą w placówkach PKO Bank Polski.

Hanna Krawczyk

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 52 w Krakowie
informuje, że zapisy
do oddziału przedszkolnego
i do klasy pierwszej
rozpoczną się 9 marca 2015 r.
Zapisu będzie można dokonać w sekretariacie szkoły
oraz na stronie internetowej: www.portaledukacyjny.krakow.pl


 Procedury zapisania dziecka do:

oddziału zerowego,
klasy pierwszej
gimnazjum
znajdą Państwo na stronie:
www.portaledukacyjny.krakow.pl


Ważne strony:

unicef

Nasze projekty:

unicef starsr starsr starsr wspolpraca

Partnerzy szkoły:

gim36 30lo p_dzielnica harcerze zdrowie

Nasze certyfikaty

zdrowie zdrowie zdrowie