Oficjalna strona Szkoły Podstawowej nr 52 w Krakowie im. Marii Dąbrowskiej

Ogłoszenia

 

 

***********************

1. Duplikat legitymacji szkolnej – 9 zł
2. Duplikat świadectwa szkolnego – 26 zł
 
Wpłatę proszę dokonać na nr rach. bankowego:
14 1020 2892 0000 5102 0590 6484
*******************************

Procedura postępowania w przypadku zgubienia, uszkodzenia 
lub zniszczenia podręcznika wypożyczonego z biblioteki szkolnej

 

  1. Rodzice ucznia, który zgubił podręcznik, uszkodził lub zniszczył go, zobowiązani są do zwrotu kosztu podręcznika na właściwy rachunek bankowy i w odpowiedniej wysokości zgodnie z danymi zapisanymi w tabelach poniżej w terminie do 15 lipca każdego roku szkolnego.
  2. Za pozyskane środki szkoła zakupi nowe egzemplarze podręczników, które będzie mogła wypożyczyć kolejnym uczniom.

 

KLASA 1-8

 

Zgodnie ze zmianami obowiązującymi od 15 lutego 2017 r. art. 22ak ust. 3
ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.)
wpłaty dokonuje rodzic/opiekun prawny ucznia
na rachunek Szkoły Podstawowej nr 52 os. Dywizjonu 303 bl.66 31-875 Kraków:

89 1020 2892 0000 5102 0590 6492

W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik….., klasa …., imię i nazwisko ucznia….., tytuł…., część…” (podając numer części).

Tytuły i ceny podręczników podane są w zakładce: Dla ucznia/biblioteka

 

 

 
 

*******************************

Szanowni Państwo!

Wszystko zaczęło się w 2014 roku, od kiedy Szkoła Podstawowa nr 52 w Krakowie stała się członkiem Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Małopolska”. Od tego czasu mogliśmy przystąpić do akcji „1% dla mojej szkoły”.
Celem podjętych działań jest coroczne pozyskiwanie środków finansowych dla naszej placówki, przekazywanych przez osoby rozliczające się z Urzędem Skarbowym w ramach rocznego zeznania podatkowego PIT.

W rozliczeniu za rok 2013 otrzymaliśmy 518,40 zł. Za 2014 rok, dzięki Państwa ofiarności, uzyskaliśmy z tego tytułu 700,00 zł, a w 2015 roku 693,5 zł. W roku 2016 jest to kwota aż 1 097,6 zł!

Rok 2017 przyniósł nam 302,6 zł.

Pozyskane środki wykorzystujemy na doposażenie szkoły w sprzęt multimedialny.

 

Ważne strony:

unicef

Nasze projekty:

cybernauci unicef starsr starsr starsr wspolpraca

Partnerzy szkoły:

gim36 30lo p_dzielnica harcerze baner1a-1-e1515336938364

Nasze certyfikaty

zdrowie zdrowie zdrowie