Oficjalna strona Szkoły Podstawowej nr 52 w Krakowie im. Marii Dąbrowskiej

Konkursy

 ROK SZKOLNY 2014/2015

Aktualne konkursy:

„Kartka Bożonarodzeniowa dla żołnierzy Sił Specjalnych”   WOJEWÓDZKI  KONKURS PLASTYCZNY

 UCZESTNICY I TEMAT: Zadaniem konkursowym jest stworzenie kartki pocztowej o tematyce świątecznej (bożonarodzeniowej) zawierającej akcenty wojskowe.

TECHNIKA I FORMAT : dowolna forma płaska (farby, pastele, wycinanka, kolaż, grafika, rysunek piórkiem, tuszem, ołówkiem), format A5  (złożony na pół format A4)

TERMIN: Każdy uczestnik może wykonać  od 1 do 2 kartek. Prace należy dostarczyć opiekunowi konkursu – Katarzynie Kowalczyk – do 16 grudnia 2014 r.

Ozdoby Świąteczne – Świąteczna ozdoba z mojego regionu  MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY

UCZESTNICY I TEMAT: Należy wykonać świąteczną ozdobę nawiązującą do kultury naszego regionu. Na konkurs można zgłaszać prace indywidualne, nie więcej niż osiem z jednej jednostki (jeśli zajdzie taka potrzeba w szkole dokonamy preselekcji).

TECHNIKA I FORMAT : dowolna technika, mogą być przestrzenne lub płaskie (do zawieszenia na ścianie albo oknie).

TERMIN: Prace należy dostarczyć opiekunowi konkursu – Katarzynie Kowalczyk – do 16 grudnia 2014 r.

DRZEWO - Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

UCZESTNICY I TEMAT: Należy wykonać pracę plastyczną nawiązującą do motywu drzewa(znaczenie dosłowne lub symboliczne).

Drzewo od zawsze towarzyszy człowiekowi w rozwoju. Od zawsze obecne, przewijające się przez kolejne epoki przyjmowało  symboliczne znaczenia. Drzewo jest symbolem drabiny do nieba-kolumny niebiańskiej: jako połączenie podziemnych sił (korzenie) i niebiańskich sfer kosmicznych (korona) z życiem na ziemi (pień). Drzewo to symbol długowieczności (sekwoja kalifornijska żyje 5 tysięcy lat, eukaliptusy, dęby, baobaby tysiąc lat),wielkości, boskości, królewskości(kult drzew w wielu religiach: jesion w Skandynawii, wierzby w Chinach, granatowiec i figa u Izraelitówi Hindusów itp.). Drzewo to symbol azylu, schronienia, stałości. Jest siedzibą elfów, duchów, chochlików, krasnoludków ale również domem dla ptaków, wiewiórek, korników i innych stworzeń. Drzewo jest symbolem wiecznego odradzania się, gdy zrzuca liście, (umiera częściowo), po śnie zimowym budzi się do życia wypuszczając nowe pąki, by znowu po zakwitnięciu wydać owoce. Drzewa wrastają z czasem coraz głębiej w ziemię i wyrastają coraz wyżej ku niebu. Drzewo Życia i Drzewo Prawdy rosły u bram babilońskiego nieba. W biblijnym Raju rosły: drzewo wiadomości dobra i zła oraz drzewo życia (owoce dawały nieśmiertelność). Drzewa strzeżone były przez potwory: smoki, węże, lwy, jelenie czy jednorożce. Mnogość symbolicznych znaczeń drzewa obecnych we wszystkich sferach życia człowieka jest tu niemożliwa do przytoczenia. Zachęcamy do zagłębienia się w temat i przetworzenia własnych myśli w niepowtarzalne prace plastyczne.

TECHNIKA : fotografia, rysunek, grafika komputerowa, rzeźba, malarstwo, techniki własne, relief (np.: szkło, ceramika, drewno, tektura, drut),
FORMAT : dowolny, ale nie przekraczający wymiaru 50x70cm, rzeźba – nie przekraczający 50x30x30cm
TERMIN: Prace należy dostarczyć opiekunowi konkursu – Katarzynie Kowalczyk – do 19 grudnia 2014 r.

MOJE ANIOŁY   OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY

UCZESTNICY I TEMAT: Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy przedstawiającej anioła. Konkurs adresowany jest do  młodych twórców, którzy ukończyli 6 rok życia i przeprowadzany będzie w następujących kategoriach wiekowych: I kategoria    od 6 do 9 lat, II kategoria    od 10 do 12 lat, III kategoria    od 13 do 15 lat.

TECHNIKA I FORMAT: Praca może być płaska lub przestrzenna, wykonana w dowolnej technice (malarstwo, rysunek, collage, witraż, forma przestrzenna itp.); format A4 lub A3.

TERMIN: Dzieła należy dostarczyć opiekunowi konkursu – Katarzynie Kowalczyk – do 20 stycznia 2015 r.

ILUSTRACJA DO WIERSZY J.CZECHOWICZA i ks. J. TWARDOWSKIEGO - Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

UCZESTNICY I TEMAT: Należy wykonać ilustracje wiersza Józefa Czechowicza lub ks. Jana Twardowskiego

TECHNIKA I FORMAT : dowolna forma płaska(malarstwo, grafika warsztatowa lub komputerowa, rysunek, malarstwo na szkle, techniki mieszane, tkanina artystyczna, aplikacja, makrama), format A3

TERMIN: Prace należy dostarczyć opiekunowi konkursu – Katarzynie Kowalczyk – do 1 lutego 2015 r. 

ZAREKLAMUJ WAWEL - konkurs plastyczny dla klas 5 i 6

Zapraszam uczniów klas 5 i 6 do udziału w konkursie „Zareklamuj Wawel”!
Dowolną techniką plastyczną lub komputerową należy wykonać plakat z hasłem reklamowym zachęcającym rówieśników do zapoznania się z ekspozycjami: Wawel Zaginiony lub Sztuka Wschodu. Praca powinna mieć wymiary
50 x70 cm (format B2 – połowa brystolu).
Chęć uczestnictwa w konkursie należy zgłosić do dnia 10 listopada 2014. Zapisani ochotnicy wybiorą się wraz ze mną na wycieczkę, by zapoznać się bezpłatnie z ekspozycjami będącymi przedmiotem konkursu.
Termin dostarczenia prac: 10 lutego 2015 r.
Gorąco zachęcam do udziału w konkursie i wycieczce.
EKSPLOZJA KULTUR – INSPIRACJA FLAMENCO   Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

UCZESTNICY I TEMAT: OCZEKUJEMY DYNAMICZNYCH PRAC,INSPIROWANYCH KULTURĄ, OBYCZAJAMI ORAZ TAŃCEM NARODÓW, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA ROZWÓJ ETNICZNEJ SZTUKI FLAMENCO. Można w niej dostrzec wpływy kultury żydowskiej, romskiej, indyjskiej, egipskiej, perskiej, hiszpańskiej, a nawet chorału gregoriańskiego.

TECHNIKA I FORMAT : dowolna forma płaska (farby, pastele, wycinanka, kolaż, grafika, rysunek piórkiem, tuszem, ołówkiem), rzeźba, fotografia, ceramika

format A4 lub A3

TERMIN: Prace należy dostarczyć opiekunowi konkursu – Katarzynie Kowalczyk – do 10 lutego 2015 r.

SZLAKIEM ORLICH GNIAZD   OGÓLNOPOLSKI  KONKURS PLASTYCZNY

 UCZESTNICY I TEMAT: Zadaniem konkursowym jest stworzenie pracy inspirowanej specyficzną kulturą i krajobrazem Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (np. zabytkami architektury miast, miasteczek i wsi regionu, krajobrazami).

TECHNIKA I FORMAT : dowolna forma płaska (farby, pastele, wycinanka, kolaż, grafika, rysunek piórkiem, tuszem, ołówkiem) z wyjątkiem prac stworzonych z wykorzystaniem materiałów nietrwałych (ryż, plastelina, cukier, kasza itp). format A4, A3  

TERMIN: Prace należy dostarczyć opiekunowi konkursu – Katarzynie Kowalczyk – do 10 lutego 2014 r.

V OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY PRZYRODA W KOLORACH - TAJEMNICZY LAS

UCZESTNICY I TEMAT: Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 3-21 lat.  Polega na samodzielnym przygotowaniu pracy plastycznej,  której inspiracją ma być tajemniczy las. Interpretacja tematu jest całkowicie dowolna.

TECHNIKA I FORMAT: Technika i format pracy – dowolne (malarstwo, rysunek, collage, witraż, forma przestrzenna itp.). W przypadku fotografii obowiązuje format A4.

UWAGA: Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę.

TERMIN: Dzieła należy dostarczyć opiekunowi konkursu – Katarzynie Kowalczyk – do 10 maja 2015 r.

ALFIK HUMANISTYCZNY KL. 2-6

W dniu 26 listopada 2014 upływa termin zgłoszeń do XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkurs Alfik Humanistyczny. Konkurs odbędzie się 17 grudnia 2014 r. w macierzystych szkołach uczestników. Jest on organizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który stanowi formę wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży.
Konkurs w postaci testu jednokrotnego wyboru jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych od klasy 2 do 6 i gimnazjalistów. Test konkursowy uwzględnia wymagania określone obowiązującymi programami nauczania i może zawierać pytania z zakresu języka polskiego (gramatyki, literatury, kultury języka polskiego), sztuki, geografii, wiedzy ogólnej (współczesnego życia społeczno – kulturalnego). Na stronie www.jersz.pl udostępniono bezpłatnie arkusze zadań z lat ubiegłych, które są pomocne w przygotowaniach do tegorocznej edycji.
Koszt uczestnictwa jednego ucznia w konkursie to 9 zł. Warunkiem przystąpienia do niego danej placówki jest udział minimum 11 uczniów (szkoły, nie klasy).

NAGRODY DLA LAUREATÓW:
- tygodniowy udział w Wakacyjnym Obozie Talentów,dofinansowany w 100% lub 82% wartości,
- bony upominkowe do wykorzystania w internetowej księgarni Gandalf.com.pl
np. o wartości 100 zł, 200 zł lub 250 zł,
- pendrive.
Wyróżnieni uczniowie otrzymają ponadto dyplomy gratulacyjne.

Zgłoszenia i wpłaty przyjmuje do 20 listopada p. Ewa Wiśniewska (s. 40)

:-)

„PODRÓŻUJ, ŚNIJ, ODKRYWAJ” – KONKURS LITERACKI DLA UCZNIÓW

Organizator
Organizatorem konkursu jest Społeczne Gimnazjum „STARTOWA” w Warszawie. 

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski.

Opis 
Motto konkursu: „Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij, odkrywaj”. – Mark Twain

Prace można zgłaszać w czterech kategoriach: 
• esej (3-7 stron maszynopisu),
• opowiadanie (3-7 stron maszynopisu), 
• dramat (5-15 stron maszynopisu),
• wiersz.

Tematyka prac może być dowolna.

Każdy utwór musi posiadać stronę tytułową (szczegóły w regulaminie konkursu).

Nagrody
Prace oceni Jury w składzie:
Krystyna Kofta – pisarka (przewodnicząca),
Tomasz Łubieński – pisarz, dramaturg, redaktor naczelny „Nowych Książek”,
dr Ewa Korulska – polonistka, tutorka Szkoły Liderów, dyrektorka gimnazjum „Startowa”,
Anna Piwkowska – poetka, pisarka, nauczycielka języka polskiego w gimnazjum „Startowa”,
dr Radosław Romaniuk – pisarz, literaturoznawca, nauczyciel języka polskiego w gimnazjum „Startowa”.

Prace laureatów zostaną opublikowane w książce.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępne na stronie http://startowa.edu.pl/podrozuj-snij-odkrywaj-iii-edycja-konkursu/#more-2320

 TERMIN: proszę o przekazanie prac opiekunowi konkursu, p. Ewie Wiśniewskiej, do 7.01.2015 r.

:-)

 XXXI MIĘDZYNARODOWY KONKURS LITERACKIEJ TWÓRCZOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY im. Wandy Chotomskiej

Organizator
Organizatorem konkursu jest Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Słupsku.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Opis
Na konkurs można przesyłać:
• wiersze – każdy uczestnik powinien przesłać kilka wierszy,
• opowiadania i utwory dramatyczne – objętość tekstu do 30 stron maszynopisu.

Tematyka utworów może być dowolna.

Teksty konkursowe nie mogą być wcześniej publikowane.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
Wybrane utwory zostaną opublikowane w kolejnej książce podsumowującej konkurs.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępne na stronie http://gimnazjum2slupsk.edupage.org/text/?text=text/text1&subpage=17&

TERMIN: proszę o przekazanie prac opiekunowi konkursu, p. Ewie Wiśniewskiej, do 7.01.2015 r.

  :-)

NORWEGIA – taką ją widzę  (MAŁOPOLSKI  KONKURS PLASTYCZNY)

UCZESTNICY I TEMAT:  Motywem przewodnim pracy jest odległy kraj o mroźnym klimacie – Norwegia. Można przedstawić jej krajobrazy lub kojarzące się z jej kulturą i obyczajami motywy (np. Wikingowie, ich wierzenia, czyli mitologia skandynawska).

TECHNIKA : dowolna (z wyjątkiem plasteliny)

FORMAT : A4 lub A3.

TERMIN: Prace należy dostarczyć opiekunowi konkursu – Katarzynie Kowalczyk – do 14  listopada 2014 r.

KARTKA ŚWIĄTECZNA – BOŻE NARODZENIE, NOWY ROKOgólnopolski Konkurs Plastyczny

UCZESTNICY I TEMAT: Zadaniem konkursowym jest stworzenie kartki pocztowej o tematyce świątecznej (Bożonarodzeniowej) i/lub noworocznej.

TECHNIKA I FORMAT : dowolna forma płaska (farby, pastele, wycinanka, kolaż, grafika, rysunek piórkiem, tuszem, ołówkiem), format kartki świątecznej.

TERMIN: Prace należy dostarczyć opiekunowi konkursu – Katarzynie Kowalczyk – do 30 listopada 2014 r.

MAŁOPOLSKI KONKURS HUMANISTYCZNY

Przypominam, że etap szkolny Małopolskiego Konkursu Humanistycznego odbędzie się w piątek, 24 października br. Osoby, które przygotowują się do konkursu na  zajęciach kółka polonistycznego (środy, 8. lekcja), proszone są o pobranie ze strony http://kuratorium.krakow.pl/user/sok/JP_201409110932_0.pdf  oświadczenia (załącznik na s. 11), wypełnienie i dostarczenie go do czwartku, 23.10.2014 r.

Ewa Wiśniewska

KONKURS PRZYRODNICZY

Zapraszam uczniów klas 4 – 6 do udziału w Przyrodniczym Konkursie Tematycznym „Skarby przyrody i ich ochrona”.

I etap konkursu odbędzie się w czwartek, 23.10.2014 r. w naszej szkole.
Uczniowie chętni do wzięcia udziału proszeni są o zgłoszenie się do mnie
do wtorku, 21.10.2014 r.(sala 41).

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie www. kuratorium.krakow.pl
w zakładce Konkursy tematyczne.
Hanna Krawczyk

INSPIROWANE POEZJĄ - Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

UCZESTNICY I TEMAT: Należy wykonać ilustracje wiersza Waszego ulubionego poety polskiego.
TECHNIKA I FORMAT : dowolna forma płaska(malarstwo, grafika, rysunek), format dowolny.
UWAGA: Do prac należy dołączyć, wydrukowany w 2 egzemplarzach, tekst wiersza, który był inspiracją waszego dzieła.

TERMIN: Prace należy dostarczyć opiekunowi konkursu – Katarzynie Kowalczyk – do 6 listopada 2014 r.

Katarzyna Kowalczyk

ANTYCZNE BOGINIE – konkurs plastyczny
TEMAT: W tym roku motywem przewodnim są antyczne boginie : Hera, Atena, Afrodyta, Artemida i inne.
TECHNIKA: farby wodne, tempera, plakatówka, tusz, kredka, pastele
FORMAT: A4 lub A3
TERMIN: 6 listopada 2014 r.
Każda praca plastyczna powinna być na odwrocie podpisana (imię i nazwisko, klasa, szkoła autora; imię i nazwisko opiekuna).

ALFIK MATEMATYCZNY

Serdecznie zapraszam uczniów klas II-VI do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „ALFIK MATEMATYCZNY”, który odbędzie się w naszej szkole w środę 26 listopada 2014 r.
Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej www.jersz.pl
Halina Woźniak

KRAKOWSKA MATEMATYKA

Uczniów klas 4-6 zapraszam do wzięcia udziału w konkursie Krakowska Matematyka 2014/2015. Konkurs jest organizowany przez Oddział Krakowski Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki z siedzibą w ZSOI Nr 4 w Krakowie ul. Żabia 20.
Konkurs jest bezpłatny.
Celem konkursu jest popularyzacja matematyki na tle historii i obecnych wydarzeń dotyczących
Krakowa oraz stworzenie możliwości wykazania się uzdolnieniami matematycznymi.
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV, V i VI szkół podstawowych województwa małopolskiego. Zadania konkursowe są dostosowane do poziomu wiekowego.
Tegoroczny temat konkursu: Kraków cesarsko-królewski .
Etapy konkursu:

 • szkolny 20 listopada 2014 r. (czwartek) godz. 8:00-9:00 w macierzystej szkole,
 • międzyszkolny 13 marca 2015 r. (piątek) ok. godz. 13 (miejsce podane zostanie stronie internetowej OK SNM www.snm.edu.pl/oddzialy/krakow/ dojazd na koszt własny).

Zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie należy dokonać do 24 października 2014 r. Informacje o konkursie dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą przekazywane przez stronę internetową www.snm.edu.pl/oddzialy/krakow/ oraz www.tsmat.prv.pl
Katarzyna Lipińska

XXI KRAKOWSKI TURNIEJ WIEDZY O MITOLOGII I ANTYKU

Uczniów klas 4-6 serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w XXI Krakowskim Turnieju Wiedzy o Mitologii i Antyku.
Składa się on z kilku części, jednak proponuję Wam szczególnie trzy jego odsłony:
1. Test wiedzy składający się ze 100 pytań opracowanych na podstawie „Mitologii” Jana Parandowskiego (część I: Grecja).
Uwaga! Udział w teście jest płatny 3 zł od osoby.
Na zgłoszenia (wraz z wpłatą) czekam do 17 października 2014 r.
2. Konkurs plastyczny „Antyczne boginie… „
W tym roku motywem przewodnim są antyczne boginie : Hera, Atena, Afrodyta, Artemida i inne.
Technika: farby wodne, tempera, plakatówka, tusz, kredka, pastele
Wymiar prac: A4 lub A3
Termin: 6 listopada
Każda praca plastyczna powinna być na odwrocie podpisana (imię i nazwisko, klasa, szkoła autora; imię i nazwisko opiekuna).
3. Konkurs literacki „Moja Arkadia”
Aretmida, bogini łowów, wolna, samodzielna, odważna, szczęśliwa w swojej Arkadii. A gdzie jest twoja Arkadia? Gdzie ty czujesz się wolny/wolna?
Wiersze lub utwory prozatorskie, max 1 strona A4.
Termin składania prac: 4 listopada
Każda praca powinna być podpisana (imię i nazwisko, klasa, szkoła autora; imię i nazwisko opiekuna)
Katarzyna Kowalczyk

MAŁOPOLSKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie dostępne są informacje o Małopolskim Konkursie Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2014/2015.
Zachęcam uczniów klas 4-6 do udziału w konkursie.
Anna Skwirzyńska

MAŁOPOLSKI KONKURS HUMANISTYCZNY
Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie pojawiły się informacje o konkursach przedmiotowych zaplanowanych na nowy rok szkolny. Jest wśród nich Małopolski Konkurs Humanistyczny. Pod poniższym linkiem znaleźć można wszelkie niezbędne informacje: http://kuratorium.krakow.pl/index?ac=111&id=10081 Zachęcam gorąco uczniów klas 4, 5 i 6 do wzięcia udziału w tym konkursie. Termin zajęć dodatkowych (przygotowanie do MKH) ustalimy we wrześniu.
Pozdrawiam i życzę miłego czytania! Ewa Wiśniewska

IV ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA – 26.09.2014r.

KONKURS ARTYSTYCZNO JĘZYKOWY – FAMOUS LANDMARKS OF ENGLISH SPEAKING COUNTRIES – 03.10.2014r.

Zapraszamy uczniów klas IV-VI do wzięcia udziału w konkursie artystyczno-językowym pt. ‘Famous landmarks of English speaking countries (sławne miejsca, widoki,budynki, zabytki, zabytki przyrody, pomniki, postacie w krajach anglojęzycznych). Technika dowolna(rysunek, malunek, rzeźba, mozaika, wyklejanka, plakat). Jeżeli praca nie jest trójwymiarowa- format min.A3. Termin oddawania prac do 3-10-2014 do nauczycieli j. angielskiego,
Anna Skwirzyńska, Małgorzata Regucka

Wyniki:

BARWY JESIENI -  Wojewódzki Konkurs Plastyczny

I  miejsce – Julia Czechowicz (4a)

III miejsce – Patrycja Traczyk (6a)

FAMOUS LANDMARKS OF ENGLISH SPEAKING COUNTRIES 3-10-2014
Konkurs plastyczny pt. ‘Famous landmarks of English speaking countries’ rozstrzygnięty! Uczniowie klas IV-VI zaprezentowali wiele ciekawych prac. A oto wyniki:
I miejsce Paweł Mączałowski z kl. VIa
II miejsce ex aequo Michał Metner z kl. Va i Kamil Machaj z kl.5b
III miejsce ex aequo Jakub Kmiecik z kl. Vb i Daniel Szarek z kl. Va
Wyróżnienia:
Mateusz Jaworek z kl. Vb
Dominika Świerk z kl. Vb
Kamila Jaworska z kl. IVa
Zuzanna Kwaśny z kl. VIa
Julia Czechowicz z kl. IVa

IV ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA - 26.09.2014r.
Egzamin z tabliczki mnożenia pomyślnie zdali i otrzymali tytułu MT EXPERTA następujący uczniowie:
Klasa IV
Czechowicz Julia, Marcisz Piotr, Słupska Weronika, Szczęśniak Patryk, Szumiec Wiktoria
Klasa Va
Cholewa Kamil, Goliszek Gabriela, Górka Bartłomiej, Mietła Jakub, Niemiec Amelia, Nowosad Weronika
Klasa Vb
Grabowski Patryk, Miśtak Wiktoria, Walkowicz Agnieszka
Klasa VI
Cichor Karol, Figiel Klaudia, Karaś Małgorzata, Zachara Nikola

Wszystkim serdecznie gratulujemy!!!

 ROK SZKOLNY 2013/2014


 ”JAN PAWEŁ II. CZŁOWIEK. PAPIEŻ. ŚWIĘTY”Szkolny Konkurs Literacki

  „CZY ZNASZ JĘZYK OJCZYSTY?” – Szkolny Konkurs  Językowy

PANGEA – Międzynarodowy Konkurs Matematyczny

„OPOWIEŚCI STAŃCZYKA – Konkurs Literacki

„ŚWIETLIK” -Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy

„SZUKAMY DRUGIEGO ANDERSENA”- X Małopolski Konkurs Literacki i Plastyczny

„O ZŁOTE PIÓRO”- Szkolny Konkurs Literacki

ALFIK HUMANISTYCZNY KL.2-6

„MÓJ FANTASTYCZNY ŚWIAT” - Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy dla Uczniów Klas Trzecich

OZDOBY CHOINKOWE – Ogólnopolski Konkurs dla przedszkoli i szkół podstawowych

KONKURSY PLASTYCZNE:

 • DOODLE 4 GOOGLE – Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
 • SALVADOR DALI – PALETA SNÓW – 13  Międzynarodowy Konkurs Plastyczny
 • LABIRYNT WYOBRAŹNI – 5  Międzynarodowy Konkurs Plastyczny
 • MAGIA IRLANDZKICH LEGEND – Międzyszkolny Konkurs Plastyczny
 • ŚWIATŁO – Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
 • MALOWANE POEZJĄ – Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
 • MARNOWANIE JEDZENIA. Oszczędzając jedzenie – ratujesz planetę Ziemię, Marnując jedzenie – niszczysz ją!- 23  Międzynarodowy Konkurs Plastyczny
 •  ”ZAWSZE ZIELONO,ZAWSZE NIEBIESKO” WODA – ŻYCIE I ŻYWIOŁ -Międzynarodowy Konkurs Plastyczny
 • MÓJ CZARODZIEJSKI ZWIERZAK – Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
 • PIĘKNO DRZEMIĄCE W WULKANACH – Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
 • VIII Toyota Dream Car Art Contest Samochód marzeń 2014 -  Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
 • „WIOSNA W OGRODZIE”, „LATO NA ŁĄCE” – Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
 • „W KRAINIE BAJKI, BAŚNI I LEGENDY” – Festiwal Sztuki Pięknej „Color Art” – Międzynarodowy Konkurs Plastyczny
 • „MORSKI ŚWIAT PRZYSZŁOŚCI” – Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
 •  „CZYŻYNY – MOJA MAŁA OJCZYZNA” – Międzyszkolny Konkurs Plastyczny

Wyniki:

PANGEA – Międzynarodowy Konkurs Matematyczny

Uczniowie klasy 6B Katarzyna Trepka i Patryk Jobczyk zdobyli tytuł laureata I etapu,

  „CZY ZNASZ JĘZYK OJCZYSTY?” – Szkolny Konkurs  Językowy

„MÓJ FANTASTYCZNY ŚWIAT”Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy dla Uczniów Klas Trzecich

Kinga Luciak i Weronika Słupska finalistki konkursu czytelniczego.

„O ZŁOTE PIÓRO”- Szkolny Konkurs Literacki

ZDOBYWCĄ ZŁOTEGO PIÓRA został KAROL CICHOR z kl. 5a („W duszy grają mi święta”).

 Drugie miejsce (ex aequo) zajęły Zuzanna Kwaśny z 5a  („Zegar z kukułką”) i Gabriela Wójcik z 5a („Złotowłosy  Aniołek”).
Trzecie miejsce (również ex aequo) przypadło Weronice Rut z 6a („Świąteczna noc”) oraz Patrykowi Jobczykowi z 6b („Mój pamiętnik”).

Wyróżnienia  otrzymali:
* Angelika Kucharczyk  5a („Pamiętnik Tolci”),
* Emilia Tkaczyk 5a („Spełnione marzenia”),
* Artur Pajor 6b („Opowieść bożonarodzeniowa”).

OZDOBY CHOINKOWE – Ogólnopolski Konkurs dla przedszkoli i szkół podstawowych

KATEGORIA  3 – 4 LATA

I MIEJSCE

Kamila  Kołaczyk, Przedszkole Publiczne nr 3, w Wieprzu

II MIEJSCE

Anna Pitala, Przedszkole Samorządowe nr 185 w Krakowie  „Słoneczko”

Antoś Gierlacki, Przedszkole Samorządowe nr 131 w Krakowie „Stokrotka”

III MIEJSCE

 Karolina Giel,  Akademia Radosnego Malucha w Tychach

WYRÓŻNIENIA

Zofia Błesznowska, Przedszkole Prywatne  „Smyk” w Piasecznie

Kacper Szwed, Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim

Jakub Migdałek, Przedszkole Publiczne nr 3 w Wieprzu

Małgorzata Sokołowska, Społeczna Szkoła Podstawowa w Droszkowie

Julia Krawczyk, Przedszkole Publiczne nr 3 w Wieprzu

Julia Miler, Młodzieżowy Dom Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie

Larysa Dworczak, Przedszkole „Kolorowe Kredki” w Płocku

Aleksandra Kędzierawska, Przedszkole Samorządowe w Lubyczy Królewskiej

 

KATEGORIA  4 -  5  LAT

I MIEJSCE

Bartłomiej Hołuj, Przedszkole Sióstr Kanoniczek Ducha Św. W Krakowie

II MIEJSCE

Maciej Musiał, Przedszkole Samorządowe nr 131 w Krakowie „Stokrotka

III MIEJSCE

 Dawid Zawartka, Przedszkole Samorządowe nr 1 w Proszowicach

Tomasz Kolasiński, Szkoła Podstawowa nr 52 w Krakowie

WYRÓŻNIENIA

Karina Płachcińska, Przedszkole nr 1 w Stalowej Woli

Julia Juszczak, Samorządowe Przedszkole nr 185 w Krakowie  „Słoneczko”

Kinga Ranosz, Samorządowe Przedszkole nr 182 w Krakowie  „Żródełko”

Dorian Nowak, Szkoła Podstawowa nr 52 w Krakowie

Aniela Leńczowska, Samorządowe Przedszkole nr 187 w Krakowie

Julia Dudek, Publiczne Przedszkole w Szerzynach

Justyna Iwańczyk, Szkoła Podstawowa w Cholerzynie z filią w Mnikowie
 

KATEGORIA  KLASY  1-3

I MIEJSCE

Aleksandra Bożek, Szkoła Podstawowa nr 53 w Krakowie

II MIEJSCE

Wiktoria Ułanek, Szkoła Podstawowa nr 52 w Krakowie

Helena Makowska, Szkoła Podstawowa nr 53 w Krakowie

III MIEJSCE

Paulina Budzowska, Szkoła Podstawowa nr 111 w Krakowie

Dawid Bachnacki, Szkoła Podstawowa nr 3 w Przeworsku

WYRÓŻNIENIA

Kacper Proń, Szkoła Podstawowa nr 52 w Krakowie

Julia i Filipek Łukasik, Szkoła Podstawowa  w Komornikach

Amelia Bogdańska, Szkoła Podstawowa nr 64 w Krakowie

Amelia Strzępek, Centrum Kultury Browar B we Włocławku

Natalia Szewczyk, Szkoła Podstawowa nr 52 w Krakowie

Dawid Biernacik, Szkoła Podstawowa nr 111 w Krakowie

 

KATEGORIA  KLASY 4- 6

I MIEJSCE

Patryk Jobczyk, Szkoła Podstawowa nr 52 w Krakowie

II MIEJSCE

Mateusz Trzaska, Szkoła Podstawowa nr 4 w Krakowie

III MIEJSCE

Radosław Abramek, Szkoła Podstawowa nr 30 w Lublinie

Michał Urbaniak, Szkoła Podstawowa nr 107 w Krakowie

WYRÓŻNIENIA

Agnieszka Feuer,  Szkoła Podstawowa nr 107 w Krakowie

Emilia Cebula, Szkoła Podstawowa nr 107 w Krakowie

Sara Echary, Szkoła Podstawowa nr 107 w Krakowie

Kinga Ziemnik, Zespół Szkół w Trzetrzewinie

Anna Zawadzka, Szkoła Podstawowa nr 30 w Lublinie

Sylwia Macieja, Centrum Kultury Browar B we Włocławku

Maciej Topa, Szkoła Podstawowa nr 107 w Krakowie

Natalia Krawczyk, Szkoła Podstawowa im. F. Kamińskiego w Maciejowie Starym

„ŚWIATŁO” – Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

Kamila Jaworska zdobyła 2. miejsce, zaś dzieła Wiktorii Nurkowskiej (4b) oraz Bartłomieja Jóźwika (6a) zostały wyróżnione kwalifikacją do wystawy.

 „CZYŻYNY – MOJA MAŁA OJCZYZNA” – Międzyszkolny Konkurs Plastyczny

Paweł Mączałowski(5a), Zuzia Kwatera (6a), Kasia Szafraniec (6a) i Natalia Toporska (6a) zostali laureatami konkursu plastycznego „Czyżyny – moja mała Ojczyzna” zorganizowanego przez Radę Dzielnicy XIV oraz SP 155.
Paweł Mączałowski zajął 1. miejsce, zaś dziewczyny z klasy 6a – Zuzia Kwatera, Kasia Szafraniec i Natalia Toporska- za swą makietę uplasowały się na 2. miejscu.

„PTASI BUFET” – konkurs na najładniejszy karmnik dla ptaków zorganizowany przez Ogród „Zielono Mi”

KONKURS WIEDZY o OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ

Awans do finału w Międzyszkolnym Konkursie o Ochronie Przeciwpożarowej organizowanym przez Urząd Miasta Krakowa, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej i Szkołę Aspirantów PSP. Szkołę reprezentowała Natalia Bugaj z klasy 4b.

HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DZIEWCZĄT

Awans do finału  Halowego Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt. Szkołę reprezentowały: Dominika Malada, Klaudia Juruś, Natalia Toporska, Zuzanna Kwatera, Agata Nowak i Katarzyna Szafraniec uczennice klas 6
(Podopieczne mgr Tomasza Grabskieg)

GRY I ZABAWY W JĘZYKU ANGIELSKIM  – Międzyszkolny Konkurs zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 82 w Krakowie.

MÓJ CZARODZIEJSKI ZWIERZAK - Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

Klaudia Figiel – zdobyła wyróżnienie

SŁONECZNA INTEGRACJA – Gra Miejska

2. miejsce  - J. Sikora, J, Ziółkowska, K.Głowa, G.Durmała, A.Nowak i W. Szafraniec (pod opieką p. Katarzyny Kowalczyk)

3. miejsce – N. Kruszec, D. Sokół, H. Figura, P. Lech, A. Pajor i P. Jobczyk (pod opieką p. Hanny Krawczyk)

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM – XI Międzyszkolny Konkurs dla uczniów klas III szkoły podstawowej.

Pierwsze miejsce dla drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 52

Partnerzy szkoły:

gim36 30lo p_dzielnica harcerze zdrowie

Nasze certyfikaty

zdrowie zdrowie zdrowie